Náhodný výber z noviniek

Facebook | Facebook feed
Facebook feed bol osamostnený, pričom nie je závislí na mapovaní podla google feed-u. Feed bol doplnený o možnosť dať feed pod autorizáciu. Feed zároveň obsahuje všetky relevantné produkty pre eshop.
novinka vylepšenie feed facebook autorizácia
Google shopping feed | použité a repasované
Konfigurácia pre google feed bola rozšírená o možnosť nastavenia produktov do skupiny použitých alebo repasovaných na záklde produktového stavu.
novinka vylepšenie feed google použité repasované
| Typ obchodu
Grandus odteraz okrem B2B alebo B2c podporuje aj zmiešaný typ obchodu
novinka vylepšenie nastavenia

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk