Náhodný výber z noviniek

| Došpecifikovanie ceny dopravy
V manažmente ceny dopravy pribudla možnosť označiť došpecifikovanie ceny dopravy neskôr. Využitelné v prípade keď neviete aká cena dopravy bude v momente vytvorenia objednávky.
novinka cena doručenie reactive
Parametre | zoradenie hodnôt vo filtri
Pridaná možnosť zoradiť hodnoty konkrétneho parametru vo filtri na eshope
novinka vylepšenie parameter zoradenie
Heureka | pridávanie polí
Do heureka feedu pribudla možnosť pridať si vlastné polia. takto upravené xml pre heureku je vhodné pre ďalšie spracoovanie.
úprava/zmena vylepšenie feed heureka

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk