Náhodný výber z noviniek

Zobrazenie rezervácií
V prehľade objednávok sa vidieteľne rozlíšili rezervácie od objednávok
vylepšenie objednávky
+ | história odoslaných emailov
V detaile objednávky sa vám zobrazuje kompletná história odoslaných emailov súvisiacich s danou objednávkov, v prehľade je vidieť, ktoré emaily boli odoslané a ktoré čakajú na odoslanie.
novinka vylepšenie objednávky email história
Podpora semantického title (názvu stránky)
Každá stránka na ktorej sa v administrácií nachádzate je teraz reprezentovaná svojim unikátnym názvom (title). Táto drobná zmena napomáha lepšej orientácií v systéme.
vylepšenie sytém

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk