Náhodný výber z noviniek

Zobrazovanie neaktívnych produktov
Detail produktu je z dôvodu SEO dostupný aj pri neaktívnych produktoch. V listingu, vyhľadávaní a exportoch sa tento produkt nevyskytuje.
úprava/zmena vylepšenie produkt
Úprava výpočtu ceny bez DPH
V systéme bol upravený algoritmus na výpočet ceny bez DPH, výsledná cena sa prepocítava účtovným vzorcom
úprava/zmena vylepšenie produkt cena
Kategórie
Kategorický strom bol rozšírený o zakladné prepínače nastavenej kategórie
vylepšenie kategórie

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk