Náhodný výber z noviniek

Heureka | pridávanie polí
Do heureka feedu pribudla možnosť pridať si vlastné polia. takto upravené xml pre heureku je vhodné pre ďalšie spracoovanie.
úprava/zmena vylepšenie feed heureka
Kategórie
Kategorický strom bol rozšírený o zakladné prepínače nastavenej kategórie
vylepšenie kategórie
Deaktivácia zliav
Pri produkte pribudla nová možnosť a to deaktivovať zľavy v ktorých sa produkt nachádza. Ak sa pri produkte zľavy deaktivujú, na produkt sa nebudú aplikovať žiadne zľavy zo zľavového manažmentu.
novinka vylepšenie produkt zľavy

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk