Náhodný výber z noviniek

Luigi's box | Feed produktov
Nový feed bol pridaný do systému. Feed produktov pre vyhľadávací analyzér Luigi's box.
novinka feed Luigi's box produkt
Release log
Spustenie release logu, zoznamu prác spravených v systéme GRANDUS
novinka
Aktívnosť značiek + úprava administrácie
Bol aktualizovaný výpis značiek, kde je teraz vidieť, ktoré značký sú aktívne a ktoré nie. Faceliftom prešiel aj formulár pri vytváraní a aktualizácií značky.
vylepšenie úprava/zmena značky

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk