Náhodný výber z noviniek

Vytváranie produktov
Pri vytváraní nového produktu sú predvyplnené hodnoty na korektné zobrazenie produktu. Tieto hodnoty sa dajú pri vytváraní pozmeniť
úprava/zmena vylepšenie produkt
| Došpecifikovanie ceny dopravy
V manažmente ceny dopravy pribudla možnosť označiť došpecifikovanie ceny dopravy neskôr. Využitelné v prípade keď neviete aká cena dopravy bude v momente vytvorenia objednávky.
novinka cena doručenie reactive
Heureka | EAN vo feede
V prípade, že skladová zásoba má nastavený vlastný EAN do feedu heureky sa pre danú skladovú zásobu zobrazí tento EAN, v prípade že vyplnený nie je berie sa EAN z karty produktu.
úprava/zmena vylepšenie feed heureka ean

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk