Náhodný výber z noviniek

Vytváranie produktov
Pri vytváraní nového produktu sú predvyplnené hodnoty na korektné zobrazenie produktu. Tieto hodnoty sa dajú pri vytváraní pozmeniť
úprava/zmena vylepšenie produkt
Zobrazenie rezervácií
V prehľade objednávok sa vidieteľne rozlíšili rezervácie od objednávok
vylepšenie objednávky
| Stavy objenávok
Systém bol rozšírený o možnosť nastaviť si vlastné stavy objednávok. Tieto stavy objenávok sa zároveň kategorizujú do základných typov (vytvorená, pripravená a pod.).
novinka vylepšenie objednávky stav objednávky

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk