Náhodný výber z noviniek

Atribúty variantu
Sprístupnené vybrané atribúty produktov na editáciu príslušného variantu produktu (aktívny, objednateľný, možnosť zberať kredity a povolenie zliav)
úprava/zmena vylepšenie produkt variant
| Výpis originálnej meny
Faktúra v inej mene bola rozšírená o výpis s rozkladom DPH v pôvodnej mene.
vylepšenie faktúry kurz mena
Úprava admin menu
Položky administrátorského menu boli jemne preusporiadané, manažment bannerov a príloh bol premiestnený do CMS sekcie, SEO nastavenia sú aktuálne dostupné v hlavnom menu.
úprava/zmena admin menu bannery prílohy SEO

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk